Gemeenten, groot en klein

Zonder gemeente, geen vergunning. Logisch. Toch vinden we het belangrijk dat we onze plannen al aan de gemeente voorleggen vóórdat we overgaan tot een principeverzoek en uiteindelijk de vergunningsaanvraag. Zitten we met onze plannen op één lijn en sluiten onze ideeën aan bij de gebiedsvisie? Past het ontwerp binnen de eisen die zijn opgesteld in de welstand? Op deze manier kunnen we zaken op voorhand aanpassen en besparen we iedereen tijd.