Van oriëntatie en aankoop tot oplevering

We zijn altijd op zoek naar interessante panden en grond. Zien we iets én is er draagvlak vanuit de gemeente, dan bedenken we samen met een architect en aannemer een plan. Daarna gaan we in gesprek met de verkopende partij om tot een koopovereenkomst zonder kleine lettertjes te komen. Na aankoop werken we onze plannen verder uit en delen we die met de gemeente. Wanneer de vergunningsaanvraag en verplichte onderzoeken lopen, starten we met het inlichten van alle omwonenden alsook met de verkoop van de woningen.

Onze werkwijze

1

Vinden van onroerend goed

We zijn altijd op zoek naar geschikte panden en/of stukken grond die we kunnen transformeren tot behapbare projecten voor de bouw van zo’n 10 tot 50 wooneenheden. Soms meer, nooit minder.

2

Concept woning

Na het vinden van een geschikt pand of stuk grond bedenken we samen met onze architect en aannemer een concept dat past binnen de omgeving en aansluit op de gemeentelijke visie op gebiedsontwikkeling

3

Aankoop pand of grond

Wanneer we zelf enthousiast over onze plannen zijn, delen we deze met de verkopende partij en gaan we over tot aankoop. Zonder kleine lettertjes . Daar zijn we heel duidelijk in.

6

Onderzoeken & Vergunnings-aanvraag

Tijdens (soms voor) de vergunningsaanvragen volgt uitgebreid (verplicht) onderzoek. Denk aan bodemonderzoek, eventueel archeologisch onderzoek of andere gebiedsspecifieke onderzoeken.

5

Plannen delen
met gemeente

Voordat we de vergunningsaanvraag indienen, bespreken we het plan met de gemeente. Past het ontwerp in de gebiedsvisie en sluit het aan bij de ideeën van de gemeente voor deze specifieke wijk of buurt?

4

Uitwerking plannen

Na aankoop schakelen we onze vaste partners in om de plannen verder uit te werken. Zo maakt de architect het ontwerp voor de bouw en denkt onze aannemer mee over de uitvoerbaarheid van het project.

7

Plannen delen
met omwonenden

Wat gaat er met de buurt gebeuren en wat kunnen omwonenden van ons verwachten? We vinden het belangrijk onze plannen vooraf te delen. Zo kunnen we vragen beantwoorden en -eventueel- in overleg ons plan bijschaven.

8

Start verkoop

Wanneer alles concreet is, starten we met het verkopen van de woningen. Wanneer we de vereiste aantal woningen (BouwGarant-norm) verkocht hebben start de bouw.

9

Start bouw

Onze aannemer bouwt de woningen conform alle gemeentelijke duurzaamheidseisen, maar liefst nog een stap verder. Tijdens de bouw is ook een vast aanspreekpunt voor omwonenden aanwezig waar zij terechtkunnen met vragen en eventuele klachten.

10

Opleveren woningen

Na het afronden van de bouw worden alle woningen conform afspraak opgeleverd. Kopers kunnen nu genieten van hun nieuwe woning. Vanaf het moment van verkoop tot en met de oplevering van woningen zit gemiddeld 1,5 jaar.

Verwacht van ons

Oprecht geïnteresseerd, niet om interessant te doen

Wij werken veel lokaal. In buurten. Met mensen. Alles wat we doen heeft impact op hun levens. We vatten zakendoen dan ook heel persoonlijk op. Liefst informeel met een kop koffie om elkaar en elkaars belangen beter te leren kennen. Voor ons is deze basis van vertrouwen, de basis van elke relatie.

Betrokkenheid is geen rekensom

Of je nu een pand verkoopt of koopt; het draait om meer dan alleen geld. Voor de een is het een pensioen, voor de ander een nieuwe toekomst. Wij nemen daarom echt de tijd om te luisteren en te kijken hoe wij iets kunnen betekenen voor elkaar. Zo denken, voelen en leven we mee. Dat is voor ons zakendoen.

Liever duidelijk dan halve afspraken

Wij houden niet van gladde praatjes en kleine lettertjes waar je duizelig van wordt. Een afspraak is voor ons dan ook écht een afspraak. Helder én zonder kanttekening. Zo weten we beiden wat ons te wachten staat. We doen namelijk geen beloftes die we niet kunnen nakomen. Laat dat duidelijk zijn.